ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Συστήματα Πληροφορικής Χρήστος Ηλιόπουλος, Κρατησικλείας 21 Βύρωνας, τηλ. 2107620449, e-mail: cilio@mycosmos.gr